Trustpilot

Yoga og følelser, bevidsthed og kognitiv psykologiYoga lærer børn og teens at tage ansvar for sine tanker, følelser og deres krop Følelser, især de trælse, har vi lyst til at gemme væk. Men når du lærer at forholde dig til dine følelser, og mærker i din krop hvad dine tanker gør ved dig, så tager du ansvar for dig selv. Du begynder at respektere dig selv og udvise retfærdighed over dig selv.


Når du bliver spurgt, hvad gjorde det ved dig? Sum lige over hvilken sætning du konstruerer.


De fleste vil sige ”Du gør mig…”.


Men i den sætning ligger også ansvarsfraskrivelse fra dine følelser. Og det er forkert.


Følelser er ikke noget andre gør ved os eller overfører til os. Det er din krop der har en reaktion. Så når én anden gør noget eller siger noget til dig, så reagerer din krop på det.


Når du dyrker børneyoga, helteyoga, familieyoga eller teensyoga, så begynder du at blive bevidst om dig selv, og mærke din krop, og forholde dig til hvad du mærker. Den bevidsthed tager du med dig ud af yogasalen og med ind i dit liv, med ind i dit følelsesliv.


Du oplever at følelser pludselig ikke er så farlige, og du begynder at tage ejerskab over dem, og styring i dit liv.


Du lærer at en respons i stedet kan lyde ”jeg føler mig…”.


Du løfter dig selv ud af en offerrolle, for du tager udgangspunkt i dig selv, og dine egne følelser, og ikke hvad en anden gør. Det er essentielt for din livskvalitet at du taler ud fra hvad du mærker og føler, og ikke hvad andre gør ved dig. Det er nemlig heri, healingen ligger, at du øger din bevidsthed omkring dig selv, at du taler ud fra hvad du føler.


Alle kan modargumentere hvad de gjorde, men ingen kan argumentere mod hvad du føler.. Så mærk dig selv.


Yoga og kognitiv psykologi

Den kognitive kædereaktion er at en tanke skaber en følelser som kommer til udtryk i en kropslig handling. Ud fra en metafysisk yogisk forståelse af kroppens sprog tilføjes sætter sig fysisk i kroppen som spændinger. Det er dine egne tanker, der skaber en følelse indeni dig. Det er ikke selve handlingen eller de ord en anden siger.


Gennem yoga lærer du at ændre dit perspektiv fordi du øger din indre bevidsthed, som har betydning for hvordan du tænker om dig selv, og hvad du føler, og hvordan du handler på det der sker for dig. At øge sin bevidsthed kræver tid, det er ikke nemt, men yogaen kan åbne denne port til at forstå at det er din egen oplevelse og tanke, som har betydning for hvordan du føler og gør. Den kognitive kædereaktion virker nemlig også den anden vej, så det du gør, har betydning for hvad du føler og hvordan du tænker om dig selv.


Når du bruger din krop i børneyoga, helteyoga, familieyoga, teensyoga, så lærer du at forholde dig til dig selv.


Ude i yogaens mange stillinger lærer du at mærke efter i din krop, og gennem åndedrættet mærker du hvordan du kan skabe en dyb ro, gennem aktive meditationer bruger du selvkærlige mantraer som du synger højt til dig selv.


Derfor kan børneyoga, helteyoga, familieyoga, og teensyoga skabe positiv mental sundhed, og positive forståelse af følelser. Det handler om at kunne se livet fra nye perspektiver, men du må selv ud i yogastillinger for at se din verden fra et andet synspunkt.


Når du ændrer din virkelighedsopfattelser, og begynder at tage positiviteten ind i livet, så øger du også vibrationsfrekvensen i din krop, og dine følelser og hjernebølger.


High Vibes only eller? Hvad er vibrationsfrekvenser


Forestil dig en radiokanal, den må du tune ind på for at få den reneste lyd, uden det skratter.


I den holistiske og yogiske opfattelse af universet er alt energi, energien vibrerer på forskellige frekvenser, der er de lave frekvenser og de høje frekvenser.


Du har måske hørt om high vibes? Det er oppe på de høje tangenter, der hvor livet føles godt, der sker magi omkring dig, du har overskud, du er empatisk, glad, taknemmelig, omfavnende, fyldt med kærlighed. Jeg kalder det også at være i flow. Det er altså ikke at være OMG! Hysterisk og Pumpende. Det er roligt, men der sker bare så meget godt.


Omvendt så føler du dig måske nede i dag? Det kan være du er misundelig, vred, uretfærdighed, had, føler dig fortabt og har ondt af dig selv. Så er du nede i de lave vibrationer. Det er virkelig et trælst sted at være for lang tid af gangen.


Det her vibrationsspænd skaber din balance, og det dig der påvirker hvor balancepunktet skal være. Du sætter dit succeskriterie for i dag, og fokuserer på det. Du tager ansvar for dig selv. Og ja! Et sekund kan du vibe højt og et andet sekund kan du have ondt af dig selv, det er naturligt.


Udslag vil ske, men du kan ved at dyrke familieyoga, helteyoga, børneyoga og teensyoga lære at forholde dig til selv, og tage ansvar for dine følelser, fordi du lærer at betragte verden fra nye synspunkter og du mærker efter indeni. Det er kernen i yoga, både familieyoga, helteyoga, børneyoga og teensyoga at du tager ansvar for dig selv, og hæver din vibration.


Det er en gave du giver dine børn og teens, som de vil tage med sig hele livet.


Hemmeligheden får du lige her: Det er nemlig ikke dig den er gal med, og du kan ikke gøre en fis ved hvad andre siger, tænker og gør, men du gøre en masse ved hvad du selv tænker, siger og gør. Gennem børneyoga, teensyoga, familieyoga og helteyoga ændrer du over tid dit fokus til at se at andres handlinger, det de siger og hvordan de tænker er udgangspunkt for deres egen ubalance, nøjagtig som alt hvad du gør, siger og tænker er udtryk for den balance du har opnået indeni.

Sådan øger du din bevidsthed med børnegyoga og teensyoga


Først må du tage den holistiske yogiske forståelse til dig at alt er energi, også indeni.


Du har 7 hovedenergicentre langs rygsøjlen, som energien passerer igennem for at øge din bevidsthed.


Bevidsthed er nøglen til det gode liv, men det kommer jeg tilbage til.


Nederst ved bækkenet har du de tre lavere centre i den nedre triangel, det er rodchakra, harachakra og solar plexus chakra. I midten er hjertechakra som er dit balancecenter. Øverst har du de tre højere centre, i en øvre triangel, det er halschakra, pandechakra og kronechakra.


Hvert center er et chakra, som på sanskrit betyder hjul, og skal forstås som at energien drejer rundt og rundt i et kontinuerligt flow i hvert center, når de er i balance.


Yogaøvelser og drømmerejser træner og taler til alle dine chakra, hjælper dem til at være i balance. Når de er i balance opretholder du en indre balance.


Empatiske mennesker er proaktive mennesker Det kan du træne gennem yoga…


I de tre nederste chakra, rodchakra, harachakra, solar plexus sidder din stabilitet, din kreativitet, din selvopfattelse. Når du føler dig på gyngende grund, at du er uinspireret eller tænker dårligt om dig selv er det tegn på ubalance og lav tilknytning til din bevidsthed om dit sande selv.


Gennem yogaen træner vi en masse hjerteåbnende stillinger, som løfter din energi, og øger din bevidsthed op i hjertechakraet hvor det kommer i balance og spreder sin kærlighed til dit indre og ud i dine relationer. I hjertet bor din empati, og dine empatiske evner og hvordan du udviser empati øges og bredes når du er med i børneyoga, helteyoga, teensyoga og familieyoga.


Et karaktertræk ved mine yogatimer er at de er fri for konkurrencemindset, der er fokus på det empatiske fællesskab og det at fungere sammen som en helhed. Når yogaøvelser strækker brystet og åbner hjertet, så strømmer energien op i hjertechakraet.


Et fast indslag på mine yogatimer er en spørgerunde, vi taler om følelser, og vi forholder os til følelser, og hvor vi kan mærke dem i kroppen. Det indleder til en samtale om chakra, og hvordan vedligeholdelse af dit indre har betydning for hvem du er ude i den fysiske verden. Det kommer børn og teens til gavn uden for yogalokalet, når de kender sig selv, kan de trække grænser. De har tør sætte ord på, også når de mærker de trælse og svære følelser som vil banke på når livet sket.


Yoga er altså meget mere en bøj og stræk, yoga er mental sundhed for alle aldre.


Proaktiv vs. Reaktiv

Proaktive mennesker vinder fordi de tør handle ud fra deres intuition, de følger deres sandhed.


Reaktive mennesker tager møder mere modstand fordi de hver dag må klatre over en mur af indre fordomme, uoplysthed.


Gennem børneyoga, helteyoga, teensyoga og familieyoga øger du din bevidsthed og hvordan du handler og reagerer på følelser og tanker, så du bliver proaktiv. Du kommer til at tage ansvar for dig selv.


Sådan øger yoga din bevidsthed gennem dine 3 øvre chakra

Dit halschakra, dit pandechakra og dit kronechakra kommer i spil når vi i børneyoga, teensyoga, familieyoga og helteyoga arbejder med at øge din bevidsthed gennem meditation og tanketræning. Til børneyoga, familieyoga, teensyoga og helteyoga bruger vi hver gang aktive meditationer, det vil sige meditationer med fokus på selvkærlige og positive bekræftelser som vi siger højt, vi lytter stille til musik og øger vores fokus, vi træner at være taknemmelige.


I de tre øvre chakra øges bevidstheden ved at have fokus på børn og teens trivsel og mentale sundhed gennem deres evne til at visualisere, drømme, følge deres intuition, og kunne connecte sig med den universelle energi og lytte til al den visdom der findes gennem tiden. Det er her halschakraet trænes gennem chanting, og du lærer at kende din lyd, og at sprede dine budskaber ud til hele verden, det er med et halschakra i balance at du tør række fingeren op i klassen, og sige din mening eller svare med din holding, uanset hvad det er. For du taler ud fra din sandhed og din overbevisning.


Det er her du ved at det er okay hvis det du svarer ikke er rigtigt, og at svaret er et andet, så er du blot taknemmelig for at du stillede spørgsmålet eller fik rettet din viden, og tager det med dig. Det er med din bevidsthed at du ved at rettelser ikke er kollektiv udstillelse foran klassen, men bevarer roen indeni.


Når du gennem børneyoga, teensyoga, helteyoga og familieyoga øger din bevidsthed og styrker dit selvværd, så begynder du at blive proaktiv, for så hviler du i dig selv på en måde der giver dig overskud, og fylder dig med taknemmelighed for alt det du lærer på din vej.


Det vil blive dit mønster på rygraden at der er en større mening med dit liv, og den rolle du har, dit livsformål, og derfor giver det mening at dyrke yogaen, fordi når du er i high vibes, i flow, så tiltrækker du kun godt, så opnår du dit drømmeliv.


Yoga er en gennemtestet teknologi


Her er hvordan…


Jeg oplever yogabørn efter første gang går og synger at de er helte, og de er sig selv. Jeg modtager beskeder fra forældre om de må få remsen fra yoga for børnene siger den hele tiden… Og ja det må de. Alle de teknikker jeg anvender til børneyoga, helteyoga, teensyoga, og familieyoga er tusinder år gamle, og jer voksne har taget dem til jer.


I mine timer tilpasser jeg yogateknikker til børnenes alder og niveau. Børns åbne sind gør at de er lynhurtige til at lære og suge til sig, og anvende yogateknikkerne i praksis. Både når de reflekterer over deres svar, og om de overhovedet vil svare. Når de bliver urolige, nervøse, angste eller kede af det, og har brug for at finde roen med åndedrættet. Eller de bliver trygge i deres egen krop, for de har lært at mærke den ude i yogastillingerne, og de ved at det er styrkende at sige fra.


Det er selvværd, det er egen power, det er high vibes, det er god energi. Det er hvad du kan give til dine børn og teens når du sender dem afsted til yoga ved mig.


Jeg glæder mig til at se jer til børneyoga i Esbjerg, helteyoga, teensyoga eller familieyoga. Det kan også være at vi ses i institutionen eller skolen.